Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
04.05.2018.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 07 maja 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2017.
  3. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Danuta Dziadkowiec