OSP znów dostaną wsparcie z Powiatu
25.04.2018.

Jak co roku Rada Powiatu Myślenickiego jednogłośnie przyznała kolejne dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Warto podkreślić, że Powiat Myślenicki jest prawdopodobnie jedynym w Polsce, a na pewno w Małopolsce samorządem powiatowym wspierającym finansowo OSP. Wysokość dotacji to 5 000 zł z przeznaczeniem na sprzęt dla strażaków- ochotników.

Program dofinansowywania OSP funkcjonuje w powiecie myślenickim od 2010 roku. Każdorazowo 12 jednostek otrzymuje równe wsparcie wynoszące 5000 zł.

Jednak nie było to jedynym tematem sesji. Obszerne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił dyrektor Piotr Gofroń.  Jednym z największych wyzwań czekających służby pomocowe w najbliższym czasie będzie przeniesienie Warsztatów Terapii Zajęciowych do nowej lokalizacji - budynków Caritas powstających na ul. Średniawskiego w Myślenicach. Dyrektor zwrócił również uwagę na fakt, że rosną koszty utrzymania mieszkańców DPS-ów, a dotacje od Wojewody nie pokrywają ich w pełni. Jednocześnie zaznaczył, że coraz więcej pieniędzy na pomoc społeczną łoży sam Powiat.

Sprawozdanie przedstawił również Powiatowy Inspektor Weterynarii Krzysztof Giza. W 2017 roku dużym problemem była ptasia grypa, której ogniska wystąpiły również na terenie powiatu. W jej skutek śmierć poniosła duża ilość drobiu. Obecnie nie ma zagrożenia tą chorobą, jednak inspektor zaznaczył, że w przyszłości należy kontrolować sytuacje hodowli, zarówno ptaków jak i trzody chlewnej.

Następnie radni przystąpili do głosowań. Dominowały uchwały porządkowe dotyczące kwestii finansowych i organizacyjnych.

 

Galeria: OSP znów dostaną wsparcie z Powiatu

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG


Zobacz wszystkie galerie