Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
12.03.2018.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 20 marca 2018 r. /wtorek/ o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.
  5. Przyjęcie planu pracy na rok 2018.
  6. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
/-/ Danuta Dziadkowiec