Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji
11.01.2018.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu:

  • 17 stycznia 2018 r. /środa/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Rozpatrzenie skargi.
  4. Sprawy bieżące.

 

  • 18 stycznia 2018 r. /czwartek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie programu naprawczego SP ZOZ w Myślenicach na lata 2017-2019.
  4. Sprawy bieżące.

Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu