Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
30.11.2017.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją przewodniczącej Komisji w dniu 01 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 1500, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu z udziałem przewodniczących stałych komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się z wnioskami do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok złożonymi przez poszczególne komisje.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018.
  5. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
/-/ Danuta Dziadkowiec