Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
14.11.2017.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącej Komisji w dniu 22 listopada 2017 roku /środa/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Temat posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Informacja pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska nt. zmian w Ustawie Prawo Wodne pod kątem powstania nowego podmiotu Wody Polskie.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018.
  5. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Danuta Dziadkowiec