Komunikat
12.10.2017.

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniach 13 października – 19 października 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu ,,Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Celem konsultacji będzie poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Państwa organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2018.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu na Formularzu Konsultacji stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1190/2017 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Dokumenty zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13.

Plik do pobrania: