Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
11.10.2017.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 24 października 2017 roku /wtorek/ o godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Temat posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego nt. :
  • bezpieczeństwa powodziowego powiatu myślenickiego,
  • podejmowanych działaniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2017 roku.
 4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach nt. :
  • przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 2017/2018,
  • inwestycji drogowych wykonanych w 2017 roku.
 5. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Danuta Dziadkowiec