Zatwierdzenie wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
05.10.2017.
Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn: " Program profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy" dostępne są już w BIP Starostwa Powiatowego w Myślenicach