Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
02.10.2017.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 09 października 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Analiza i ocena działania placówek oświatowych w powiecie: wyniki matur oraz egzaminów zewnętrznych.
  4. Informacja o stanie rekrutacji do szkół powiatowych: analiza wyników naboru w poszczególnych szkołach wraz z bieżącymi stanami klas pierwszych.
  5. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
/-/Danuta Dziadkowiec