Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji
12.09.2017.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu:

  • 14 września 2017 r. /czwartek/ o godz. 07.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
Porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

  • 14 września 2017 r. /czwartek/ o godz. 07.45 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Raja 13 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Danuta Dziadkowiec