Konkurs na Europejską Nagrodę Zapobiegania Przestępczości
05.09.2017.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) uprzejmie informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), na temat: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do dnia 8 września 2017 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/europejska-siec-zapobie/aktualnosci