Nowe skrzyżowanie pomiędzy Tokarnią, a Pcimiem
03.08.2017.

Kolejna inwestycja drogowa Powiatu Myślenickiego, która została zaplanowana, zakończona i oddana do użytkowania mieszkańcom powiatu oraz odwiedzającym go turystom. Mowa o drodze powiatowej łączącej Pcim z Tokarnią i dalej Jordanowem, a która w Pcimiu krzyżuje się z tamtejsza drogą gminna.

- Modernizacja tego skrzyżowania na pewno poprawi bezpieczeństwo podróżnych. Lepszy będzie również komfort jazdy. Jako władze Powiatu rozumiemy konieczność rozbudowy i modernizacji dróg. Dzisiaj w świecie, w którym liczy się mobilność jest to jeden z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju regionu. W najbliższym czasie możemy spodziewać się ukończenia kolejnych inwestycji na jezdniach powiatu. - zapewnia Starosta Józef Tomal.  

W otwarciu brali również udział Wicestarosta Tomasz Suś, radni: Edward Zadora i Bolesław Pajka, Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jerzy Grabowski, reprezentanci Rady Gminy Tokarnia oraz mieszkańcy.

Koszt inwestycji wyniósł 374 073,76 zł, a kwota ta w całości pochodziła z budżetu Powiatu Myślenickiego.

 

Galeria: Nowe skrzyżowanie pomiędzy Tokarnią, a Pcimiem

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg


Zobacz wszystkie galerie