XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
17.05.2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 19 MAJA 2017 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 14.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY ULICY MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. 6. Omówienie sytuacji SP ZOZ w Myślenicach w aspekcie ustawy o sieci szpitali. Przygotowanie szpitala do nowych warunków funkcjonowania.
 7. Informacja na temat bieżącej sytuacji SP ZOZ w Myślenicach wraz z przedstawieniem wyniku finansowego za rok 2016 oraz uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych i remontowych w najbliższych latach.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA