Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
15.05.2017.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 14.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Temat posiedzenia

  1. Przegląd nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych oraz oznakowania pionowego i poziomego wraz z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Danuta Dziadkowiec