Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji
09.05.2017.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu:

 • 15 maja 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 12.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Raja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 • 15 maja 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Raja 13 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 • 15 maja 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 13.40 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu