JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 17 października 2019 r. 290 dzień roku
Wydawnie uprawnień diagnosty Drukuj Email

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WYDAWANIE UPRAWNIEIŃ DIAGNOSTY

OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych pojazdów, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
 • Postępowanie wszczyna się na prośbę wnioskodawcy


KOGO DOTYCZY :

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba która:
 1. posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
 2. posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
 3. posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
 4. posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
 5. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.


WYMAGANE DOKUMENTY :

Do wniosku należy dołączyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia wyższej uczelni potwierdzające posiadanie wykształcenia technicznego,
 • zaświadczenie /a o odbytej praktyce,
 • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o wydanie imiennych uprawnień diagnosty Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications


OPŁATY :

Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty w wysokości 48 zł.
 • w kasie Wydziału Komunikacji
Zał. cz. III, pkt. 13, ppkt. 2 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225 poz.1635)

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32 - 400 Myślenice

mgr inż. Janusz Leńczowski-Kościelniak - inspektor
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Pokój nr 13
Tel: 12 2744 502

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

 • "POCZTA" - Starostwo Powiatowe w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. M. Reja 13
 • "OSOBIŚCIE" - dziennik podawczy; - Starostwo Powiatowe w Myślenicach ul. M. Reja 13

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego -nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  - art. 35.

PODSTAWA PRAWNA :

art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY :

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates