JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 17 października 2019 r. 290 dzień roku
Wtórnik dowodu rejestracyjnego Drukuj Email


STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO

OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu.
 • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli petent dostarczy komplet dokumentów.
 • Wtórnik dowodu rejestracyjnego.
 • Postępowanie kończy się decyzją o wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego przez pracownika z upoważnienia starosty
KOGO DOTYCZY :

Procedura dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY :
 1. Wniosek o wydanie wtórnika
 2. Załączniki:
  • Wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego przeprowadzonego badania technicznego pojazdu określający termin następnego badania technicznego (w przypadku, kiedy termin badania technicznego jest znany organowi rejestrującemu - odpisu z badań technicznych nie wymaga się)
  • Karta pojazdu jeżeli była wydana
  • Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
  • Dokument tożsamości właściciela
  • Tablice rejestracyjne (dotyczy "białych tablic") w celu zmiany znaków legalizacyjnych na tablicach
  • Polisa OC

FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o wydanie wtórnika Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications
OPŁATY :
 • Wtórnik dowodu rejestracyjnego - 54 zł
 • Pozwolenie czasowe - 13,5 zł
 • Znaki legalizacyjne - 12,5 zł
 • Do wydanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych naliczana jest opłata ewidencyjna w wysokości 0,5 zł za każdy z w/w dokumentów

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice

Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów
Telefon: 12 2744 503 - 510
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w:
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestrcji pojazdów

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami KPA. Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie. Czas oczekiwania na dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW w Warszawie - do 30 dni

PODSTAWA PRAWNA :
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami
TRYB ODWOŁAWCZY :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami art. 127 - 140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników wydane zostaje wezwanie do uzupełnienia załączników, jeżeli nie zostanie uzupełnione wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates