JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 17 października 2019 r. 290 dzień roku
Rejestracja pojazdów Drukuj Email

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

REJESTRACJA POJAZDÓW

OPIS SPRAWY / ZADANIA :
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek właściciela pojazdu.
 • Sprawę załatwia się niezwłocznie w urzędzie jeżeli petent dostarczy komplet dokumentów.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Postępowanie kończy się decyzją o wydaniu dowodu rejestracyjnego przez pracownika z upoważnienia starosty.
KOGO DOTYCZY :

Właścicieli pojazdów

WYMAGANE DOKUMENTY :
 1. Wniosek o rejestrację (dokument wypełnia właściciel pojazdu lub osoba upoważniona).
 2. Załączniki:
  • Dowód własności pojazdu
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (istnieją różne możliwości w zależności od rodzaju rejestracji)
   • nie dotyczy jeżeli termin następnego badania technicznego określony jest w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym)
   • w przypadku nowego pojazdu wyprodukowanego w ilości 1 sztuk rocznie, co stwierdza producent w dowodzie własności lub w odrębnym zaświadczeniu
   • wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
  • Karta pojazdu jeżeli była wydana (w przypadku zagubienia karty wymagane jest zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji)
  • Dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wymagane jest zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji)
  • Tablice rejestracyjne (jeżeli dotychczasowe tablice rejestracyjne posiadają wyróżnik powiatu właściwy dla organu dokonującego rejestracji, przedstawiane są organowi rejestrującemu do legalizacji).
  • W przypadku ich braku lub konieczności zwrotu do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołączą stosowne oświadczenie (dotyczy pojazdu sprowadzonego za granicy)
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
  • Dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej
 3. Do wglądu:
  • Dokument tożsamości właściciela
  • Wypis z rejestru sądowego (KRS) oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej (w przypadku kiedy właścicielem pojazdu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - zaświadczenia o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowa spółki)
  • Polisa OC
FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o rejestrację Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications


OPŁATY :
 • Tablice samochodowe - 80 zł
 • Tablice na przyczepę - 40 zł
 • Tablice na motocykl - 40 zł
 • Tablice na motorower - 30 zł
 • Tablice indywidualne - 1000 zł
 • Dowód rejestracyjny - 54 zł
 • Pozwolenie czasowe - 13,5 zł
 • Znaki legalizacyjne - 12,5 zł
 • Nalepki kontrolne - 18,50 zł
 • Karta pojazdu - 75 zł
 • Do wydanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych naliczana jest opłata ewidencyjna w wysokości 0,5 zł za każdy z w/w dokumentów

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice

Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestracji pojazdów
Telefon: 12 2744 503 - 510
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w:
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
Sala obsługi Klienta - stanowisko rejestrcji pojazdów

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sprawy załatwia się zgodnie z przepisami KPA. Sprawa załatwiana jest w urzędzie niezwłocznie. Czas oczekiwania na dostarczenie dowodu rejestracyjnego z PWPW w Warszawie - do 30 dni

PODSTAWA PRAWNA :
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późniejszymi zmianami
TRYB ODWOŁAWCZY :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami art. 127 - 140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
 • Karta pojazdu wydawana jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych
 • Nalepka kontrolna wydawana jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli
 • W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników wydane zostaje wezwanie do uzupełnienia załączników, jeżeli nie zostanie uzupełnione wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates