JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 21 czerwca 2018 r. 172 dzień roku
Uroczyste otwarcie Drukuj Email
Uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach
Konferencja „Partnerstwo Rynku Pracy” w Osieczanach


Od stycznia tego roku Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach przeniósł swą siedzibę z ulicy Słowackiego 82 do budynków przy ulicy Drogowców 2. W dniu 15 lipca 2005 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby urzędu, którego dokonali Starosta Myślenicki Adam Gumularz i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysław Kęsek. Poświęcenia dokonał dziekan parafii NNMP w Myślenicach ks. Karol Jarosz.
W uroczystym otwarciu brali także udział, m.in.: Rafał Baniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, wicestarosta Władysław Kurowski, radni Powiatu: Stanisław Chorobik, Barbara Stankiewicz, Marta Gajek, Tadeusz Hobot, Jerzy Krygier, Zofia Długopolska, Bronisław Motyka, Zbiegniew Wiekierak, a także burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, przedstawiciele lokalnych firm i organizacji, lokalni przedsiębiorcy oraz reprezentanci Powiatowej Rady Zatrudnienia. W nowej siedzibie PUP-u w budynku "B" przy ul. Drogowców 2 została uruchomiona "sala obsługi klientów" przystosowana również dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku "B" jest infokiosk z pracą zakupiony w całości z docelowo przyznanych środków przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach programu "Myślenickie @pośrednictwo". W budynku "A" na I i II piętrze mieszczą się działy organizacyjne, finansowe, a przede wszystkim dział aktywizacji osób bezrobotnych.

W godzinach popłudniowych w Ośrodku Szkoleniowym „Pod Dębami” w Osieczanach odbyła się konferencja pod hasłem „Partnerstwo Rynku Pracy”, stanowiąca jeden z aspektów programu walki z bezrobociem, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach. Rafał Baniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej mówił o działaniach rządu w zakresie wpierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście zapisów ustawy o pożytku publicznym i wolontaricie. Omówił podstawowe cele i założenia programu operacyjnego społeczeństwa obywatelskiego w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013. Jego głównym celem jest wzmocnienie podmiotowości obywateli w życiu publicznym, wzrost jakości społeczeństwa obywatelskiego – podkreślił. Z swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę na rolę partnerstwa lokalnego na rynku pracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami. Poinformował o wdrażanym, od czerwca br., w naszym kraju polsko – amerykańskim programie partnerstwa lokalnego, opartego na wspieraniu społeczności lokalnych, w rozwiązywaniu różnorakich problemów gospodarczych oraz inicjowaniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Robert Chrabąszcz – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przedstawił sytuację na małopolskim rynku pracy. Przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie – dr Kazimierz Bujak oraz dr Andrzej Kurkiewicz zaprezentowali projekt programu przygotowanego dla PUP w Myślenicach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O partnerstwie lokalnym na rynku pracy pomiędzy przedsiębiorcami a różnymi instytucjami rynku pracy mówiła Małgorzata Kramarz z Fundacji Idealna Gmina. Mieczysław Kęsek – dyrektor PUP w Myślenicach, podsumowując konferencję, omówił programy, jakie urząd aktualnie realizuje w ramach EFS i PHARE 2002, dotyczące głównie szkoleń i staży dla osób bezrobotnych.

Oprac. Halina Kustosz – Miśko

Galeria:

starosta Adam Gumularz i dyrektor PUP witają przybyłych gości


Rafał Baniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej podczas swojej prezentacji


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates