JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest środa, 18 września 2019 r. 261 dzień roku
Aktualności arrow Zobacz arrow Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Drukuj Email
19.02.2018.

Obowiązek wpisu do rejestru dla wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów i podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Starostwo Powiatowe w Myślenicach, na prośbę Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, uprzejmie informuje o utworzeniu w dniu 24 stycznia 2018 r. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

W związku z powyższym podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu (art. 234 ust. 2 i art. 49 ust. 3 ustawy o odpadach).

Natomiast podmioty wskazane w art. 51 ust. 1 oraz art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach zostaną wpisane do rejestru z urzędu w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności dla podmiotów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1-5, a ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dla wyszczególnionych w art. 51 ust. 1 pkt 6 oraz art. 234 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach, w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tracą moc decyzje zezwalające na transport odpadów. Podmioty posiadające wspomniane decyzje jak również wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport, które chcą kontynuować wspomnianą działalność mają obowiązek złożyć w tym terminie wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto, najliczniejszą grupę zobowiązanych do złożenia rzeczonego wniosku są wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ww. ustawy. Dodatkowo podmioty, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności wskazanej w art. 50 ust. 1 ww. ustawy są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru przed jej rozpoczęciem (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Na podstawie art. 54 i 55 ustawy o odpadach Marszałek Województwa nadaje indywidualny numer rejestrowy, tworzy konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a następnie zawiadamia podmiot o nadanym numerze, a także o aktywacji konta oraz identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do konta.

Więcej informacji na temat składania wniosków, wpisu do rejestru i wymaganych dodatkowych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates