JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest środa, 20 lutego 2019 r. 51 dzień roku
Aktualności arrow Zobacz arrow Sesja Rady Powiatu Myślenickiego
Sesja Rady Powiatu Myślenickiego Drukuj Email
01.02.2018.

26 stycznia br. odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego, którą prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Żaba. Sesję uświetniło kolędowanie podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Myślenic i Harbutowic.

Radni podjęli uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/344/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego. Uchwała dotyczy wydatków bieżących na projekty edukacyjne i z zakresu pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej z RPO WM na lata 2014-2020 oraz zmian dotyczących wydatków majątkowych na projekty: geodezyjny oraz drogowy z RPO WM na lata 2014-2020. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zwiększono dochody budżetu na rok 2018 o kwotę: 365 093 zł oraz wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę: 637 455zł.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia przez PUP w Myślenicach do realizacji projektu pozakonkursowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach RPO WM 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VIII – Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. PUP w Myślenicach przystępuje do realizacji projektu pn.:”Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (IV) – Kierunek Praca”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2018-30.06.2019 r. Planowana wartość projektu to: 1.684.477,49 zł. Środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatu Myślenickiego w roku 2018 wynoszą 1.661.935,19 zł, z czego 203.905,35 zł przeznacza się na kontynuację III edycji programu, pozostała kwota 1.458.029,84 zł stanowi środki na realizację IV edycji. Celem projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie myślenickim, w szczególności osób: powyżej 50 r. życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, kobiet, mężczyzn, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z ww. grup. Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenia zatrudnienia osób bezrobotnych.

W dalszej części obrad wycofano punkt dotyczący zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2017 - 2019”. Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

Na zakończenie sesji Starosta Myślenicki Józef Tomal przedstawił informację dotyczącą Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów w 2017 roku, w którym Powiat Myślenicki zajął czwarte miejsce.

Oprac. WSPIFE

Galeria: Sesja Rady Powiatu Myślenickiego

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg


Zobacz wszystkie galerie  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates