JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest wtorek, 23 kwietnia 2019 r. 113 dzień roku
Aktualności arrow Zobacz arrow Powiat Myślenicki czwarty w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2017 roku!
Powiat Myślenicki czwarty w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2017 roku! Drukuj Email
17.01.2018.

Powiat Myślenicki czwarty w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2017 roku!

Po raz szósty tytuł Laureata Rankingu Związku Powiatów Polskich dla Powiatu Myślenickiego

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2017 Powiat Myślenicki już po raz szósty z rzędu (poprzednio w latach 2012 - 2016) zdobył zaszczytny tytuł Laureata Rankingu Powiatów - zajmując 4. miejsce w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców. Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu w 2017 r. potwierdza przynależność naszego powiatu do ścisłej czołówki najbardziej rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce.

Wśród powiatów z województwa małopolskiego sklasyfikowanych w tym Rankingu, Powiat Myślenicki ponownie był najlepszy i z najwyższą punktację wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2017 r.

kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców

Miejsce

Powiat

Punktacja

1.

Powiat Kartuski

65 260

1.

Powiat Kielecki

65 260

2.

Powiat Cieszyński

64 415

3.

Powiat Wodzisławski

54 135

4.

Powiat Myślenicki

53 085

5.

Powiat Poznański

53 042

6.

Powiat Żywiecki

43 110

7.

Powiat Starogardzki

41 730

8.

Powiat Bielski (woj. śląskie)

41 380

9.

Powiat Wejherowski

40 105

10.

Powiat Chrzanowski

38 790

W Rankingu Powiatów za 2017 r. Powiat Myślenicki został wysoko oceniony za pozyskanie środków z funduszy zagranicznych i krajowych.

  • kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych: 7 912 796,93 zł

  • kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych: 9 479 948,77 zł

  • łączna kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków z funduszy zewnętrznych i krajowych: 17 392 745,70 zł

W 2017 r. Powiat Myślenicki szeroko sięgał po środki zewnętrzne przeznaczone na działania proinwestycyjne i prorozwojowe obejmujące m.in.: inwestycje w infrastrukturze drogowej, modernizacje myślenickiego szpitala, realizowane projekty w obszarach: ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. W Rankingu wysokie oceny przyznano naszemu Powiatowi również za działania obejmujące wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe promujące aktywny styl życia, promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, obsługę administracyjną mieszkańców, szkolenie kadry samorządowej starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, konkursy powiatowe i działania promujące Powiat Myślenicki.

- Powiat Myślenicki odniósł kolejny raz sukces. W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2017, w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców zajął 4. miejsce w Polsce i otrzymał już po raz szósty z rzędu tytuł Laureata. W 2017 roku uzyskaliśmy jeszcze więcej punktów rankingowych niż w poprzednich latach. Powiat Myślenicki doceniono w Rankingu za aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy - zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Realizując politykę zrównoważonego rozwoju środki finansowe kierowaliśmy na znaczące inwestycje majątkowe i infrastrukturalne we wszystkich sektorach działania Powiatu. Powstały nowe inwestycje drogowe, konsekwentnie wyposażamy w nowoczesny sprzęt i modernizujemy myślenicki szpital, wspieramy ciągły rozwój naszych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzimy wielokierunkowe działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej. Najważniejszy jest fakt, że podejmowane działania samorządu powiatowego podnoszą komfort życia naszych mieszkańców i służą rozwojowi społeczno-gospodarczemu Powiatu Myślenickiego. Cieszę się, że praca, którą wykonaliśmy została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem. Dziękuję również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, Jednostkom Powiatu, włodarzom gmin z terenu naszego Powiatu bez współpracy których sukcesy Powiatu Myślenickiego również nie byłyby możliwe - podsumował starosta Józef Tomal.

- Od 6. lat utrzymujemy się w ścisłej czołówce powiatów w Polsce. 4. miejsce w Polsce dla Powiatu Myślenickiego w Rankingu 2017 i kolejny tytuł Laureata - to wyniki potwierdzające konsekwentnie prowadzoną przez nasz Powiat politykę rozwoju. To również wyraz uznania dla działań samorządu powiatowego - Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Myślenickiego - podjętych na rzecz nowych inwestycji, doskonalenia infrastruktury i rozwoju Powiatu Myślenickiego. Inwestujemy również w kapitał ludzki poprzez działania obejmujące młodych ludzi oraz osoby starsze i osoby bezrobotne. W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu realizujemy projekty w celu unowocześnienia bazy kształcenia zawodowego i ogólnego, podniesienia kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli. Prowadzone są specjalistyczne programy w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsparcia społecznego, których beneficjentami są mieszkańcy Powiatu Myślenickiego - powiedział wicestarosta Tomasz Suś.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2017 r.

kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców - z uwzględnieniem wielkości budżetu powiatów i ich ludności

Miejsce

Powiat

Dochody budżetu 2017r. w zł

Wydatki budżetu 2017r. w zł

Ludność

Punktacja

w Rankingu

1.

Powiat Kartuski

108 318 071

105 118 071

131 071

65 260

1.

Powiat Kielecki

123 321 347

123 366 937

208 977

65 260

2.

Powiat Cieszyński

178 241 818

182 043 842

177 863

64 415

3.

Powiat Wodzisławski

154 326 780

167 008 339

157 886

54 135

4.

Powiat Myślenicki

93 205 897

100 652 611

125 955

53 085

5.

Powiat Poznański

274 294 561

274 654 561

373 570

53 042

6.

Powiat Żywiecki

123 140 000

122 420 500

153 197

43 110

7.

Powiat

Starogardzki

143 012 152

145 022 317

127 502

41 730

8.

Powiat Bielski (woj. śląskie)

103 856 752

108 201 862

162 926

41 380

9.

Powiat Wejherowski

172 965 647

176 473 892

211 455

40 105

10.

Powiat

Chrzanowski

92 147 685

93 087 685

126 054

38 790

Jeśli spojrzeć na budżety rywalizujących samorządów powiatowych można stwierdzić, iż nie łatwo jest znaleźć się w gronie najlepszych powiatów w Polsce, a szczególnie w wyróżnianej w Rankingu pierwszej dziesiątce. Wśród Laureatów dominują jednostki powiatowe, które dysponują znacznie większymi budżetami w porównaniu do budżetu Powiatu Myślenickiego. W 2017 r. nasz Powiat wyprzedził wiele samorządów powiatowych posiadających zdecydowanie większe budżety, a tym samym możliwości infrastrukturalne i ekonomiczne.

Ranking Związku Powiatów Polskich jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. To najpopularniejszy i najbardziej kompleksowy tego typu konkurs dla samorządów gminnych i powiatowych zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Wysokie lokaty osiągnięte w ciągu ostatnich 6. lat w prestiżowym rankingu samorządowym pokazują, że Powiat Myślenicki stanowi coraz silniejszą i coraz bardziej rozpoznawalną markę w Małopolsce i w skali ogólnopolskiej.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w latach 2011 -2017

kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców

Rok

Miejsce

Punkty

2017

4

53 085

2016

4

50 280

2015

2

50 245

2014

6

45 925

2013

4

39 370

2012

7

29 735

2011

18

27 070

Oprac. WSPiFE

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates