JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 21 czerwca 2018 r. 172 dzień roku
Aktualności arrow Zobacz arrow E-usługi - usługion- line w powiecie myślenickim
E-usługi - usługion- line w powiecie myślenickim Drukuj Email
19.05.2017.

Powiat Myślenicki reprezentowany przez Starostę Józefa Tomala oraz wicestarostę Tomasza Susia w dniu 27 lutego 2017 r. podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego / IZ / umowę w sprawie realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Myślenickiego”. Nr projektu RPMP.02.01.04-12-081/16

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez cyfryzację i modernizację rejestrów publicznych gromadzonych w PZGiK: EGIB, BDOT500 i GESUT oraz zapewnienie świadczenia przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach e-usług o jak najwyższej jakości i dostępności, na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości.

Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez realizację zadań, zaplanowanych w projekcie:

1. W zakresie prac zasadniczych (Zadania 2, 3, 4, 5):

- Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z nadzorem,

- Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z nadzorem,

2. W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów informatycznych (Zadania 7, 9):

- Zakup licencji oprogramowania do wdrożenia e-usług wraz z opieką serwisową posprzedażową

- Zakup licencji oprogramowania wirtualizacji

- Zakup licencji silnika bazy danych wraz z licencjami dostępowymi

- Integracja e-usług z ePUAP i systemem płatności elektronicznych, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania, audyt teleinformatyczny.

3. W zakresie zakupu sprzętu informatycznego, wspomagającego wraz z oprogramowaniem pomocniczym (Zadanie 8):

- Zakup serwera, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS, przełączników sieciowych, systemu backup i ochrony sieci UTM, zestawów komputerowych, skanerów,

4. W zakresie dodatkowych działań (Zadanie 1, 10):

- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie: dokumentacji technicznej oraz analizy finansowo-ekonomicznej przedsięwzięcia.

- Limitowane koszty pośrednie – koszty personelu, administracyjne i informacyjno-promocyjne.

Wdrożenie projektu przyczyni się do osiągnięcia standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu i osiągnięcia awansu cyfrowego w ramach administracji publicznej, które nastąpi

poprzez:

- Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych związanych z przetwarzaniem danych rejestrów publicznych oraz zbiorów danych przestrzennych PZGiK,

- Wdrożenie nowych e-usług obejmujących dostęp on-line do baz danych rejestrów publicznych i zbiorów danych przestrzennych PZGiK,

- Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

- Zapewnienie elektronicznego zarządzania rejestrami publicznymi w PZGiK, poprzez digitalizację dokumentów analogowych oraz ich indeksację i archiwizację,

- Zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej poprzez wdrożenie e-usług informacji przestrzennej,

- Zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych oraz ich integracji z platformą ePUAP.

W ramach projektu wdrożonych zostanie łącznie osiem e-usług, z czego trzy usługi na 4 poziomie dojrzałości:

- E-usługa obsługi sprzedaży zasobów PZGiK

- E-usługa obsługi kompleksowej geodetów

- E-usługa obsługi rzeczoznawców majątkowych

oraz pięć usług na 3 poziomie dojrzałości:

- E-usługa obsługi inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowych,

- E-usługa obsługi komorników,

- E-usługa obsługi aktualizacji on-line bazy danych EGiB,

- E-usługa obsługi aktualizacji on-line baz danych GESUT, BDOT500 i BDSOG

- E-usługa mobilnej obsługi geodetów

„E-usługa kompleksowej obsługi geodetów” powstanie w wyniku zastąpienia dotychczas świadczonej na poziomie 2, usługi obsługi geodetów poprzez Portal Geodety

Koszty projektu szacowane są na poziomie 9 010 442,89 zł z czego 90% stanowi wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej

W praktyce e-usługi umożliwią mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych on-line. Będą oni mogli zamawiać przez internet dokumenty, zaświadczenia lub mapy pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja całego projektu potrwa do 30 czerwca 2021 roku

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates