JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 17 października 2019 r. 290 dzień roku
Aktualności arrow PORADNIK INTERESANTA arrow Komunikacja i Transport arrow Wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdy
Wpis do ewidencji wykładowców nauki jazdy Drukuj Email
07.07.2015.


STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY

OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 • Postępowanie wszczyna się na prośbę wnioskodawcy
 • Upoważniony pracownik wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców i wpisuje tą osobę do ewidencji wykładowców, dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Myślenickiego.
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI :

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców
FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wzór wniosku o wpis Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications


OPŁATY :


 

Opłata za wpis do ewidencji wykładowców wynosi 50 zł.

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32 - 400 Myślenice

Pokój nr 11
Poniedziałek 8.30 - 16.30
Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00
Telefon: 12 2744 500

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w: Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
pok. nr 11

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego -nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.)
PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r. poz. 93),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019).
TRYB ODWOŁAWCZY :

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
INFORMACJE DODATKOWE :

Wykładowcą jest osoba która:
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,(egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do Starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów /wykładowców i jednocześnie zostały zgłoszone na podstawie wniosku Starosty Myślenickiego do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
  • Jest wpisana do ewidencji wykładowców
* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/


 
następny artykuł »
Free Joomla Templates