JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest wtorek, 15 października 2019 r. 288 dzień roku
Aktualności arrow Gospodarka
Gospodarka Drukuj Email

Podmioty gospodarcze

W 2012 roku na terenie powiatu myślenickiego zarejestrowanych było 11419 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 323 to podmioty sektora publicznego, a 11096 podmioty sektora prywatnego.

Struktura firm według klas wielkości zatrudnienia wykazuje przewagę mikroprzedsiębiorstw, tj. firm najmniejszych, zatrudniających mniej niż 10 osób. Struktura firm wg REGON dla poszczególnych sekcji działalności gospodarczej, ukazuje, na tle regionu wysoki stopień specjalizacji firm powiatu myślenickiego w zakresie działalności wytwórczej, budowlanej, oraz zauważalną rolę firm transportowych. Przemiany struktury firm w powiecie myślenickim charakteryzuje brak zasadniczych zmian, za wyjątkiem wzrostu udziału firm handlowych, który to trend był charakterystyczny dla całego regionu. Zarówno wysoka pozycja działalności wytwórczej, jak i budowlanej w strukturze firm została zachowana, mimo osłabienia znaczenia jednej działalności (przemysłu) i wzrostu znaczenia drugiej (budownictwa). Nieznacznie rozwinęła się także branża rolna, wcześniej praktycznie nieobecna. Należy podkreślić, że powiat myślenicki jest ważnym skupiskiem rzemiosła, drobnej i średniej przedsiębiorczości rozwijającej się głównie w takich branżach jak obróbka metali (naturalny klaster kowalski znajduje się gminie Sułkowice), oraz szczotkarstwo (na terenie gminy Siepraw mamy do czynienia z typowym klasterem naturalnym przemysłu szczotkarskiego).

Największe przedsiębiorstwa w powiecie myślenickim to:

  • Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. - Zakład Myślenice
  • Wawel S.A. w Dobczycach
  • Alpha Technology Sp. z o.o. S.K.A. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Dobczycach
  • Fabryka Narzędzi "KUŹNIA" S.A. w Sułkowicach
  • Cooper Standard Automotive Polska Sp. z o. o. Oddział Myślenice

 

Strefy aktywności gospodarczej

Nasilające się procesy relokacji przedsiębiorstw w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, przy dobrej dostępności komunikacyjnej, stwarzają dla istniejących w powiecie myślenickim stref przemysłowych szansę na przyciągnięcie nie tylko firm zagranicznych, ale również przedsiębiorstw z Krakowa i intensywnie suburbanizujących się gmin sąsiednich.

Znaczący wpływ na pojawianie się inwestorów w powiecie myślenickim ma proinwestycyjna polityka władz samorządowych. Zarówno gmina Myślenice, jak i gmina Dobczyce z powodzeniem realizują rozwój swoich stref przemysłowych.

Jednym z szeroko rozpowszechnionych narzędzi dystrybucji pomocy publicznej w zakresie polityki proinwestycyjnej są Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Na terenie gminy Myślenice, statusem SSE, należącej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), objęto tereny inwestycyjne w Myślenicach na Dolnym Przedmieściu.


Strefa przemysłowa Myślenice - Dolne Przedmieście (foto: UMiG Myślenice)

Strefa przemysłowa Myślenice - Dolne Przedmieście

Szczegółowe informacje:
http://www.myslenice.pl/mieszkaniec/dla-inwestorow/komunikaty
http://www.myslenice.pl/mieszkaniec/dla-inwestorow/wydarzenia

Przykładem proinwestycyjnej polityki władz samorządowych prowadzonej z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju jest zlokalizowana w Dobczycach Strefa Przemysłowa, wyposażona w pełną infrastrukturę.

Strefa przemysłowa w Dobczycach


Strefa przemysłowa w Dobczycach (foto: UGiM Dobczyce)

Szczegółowe informacje:
http://dobczyce.pl/dla-przedsiebiorcow/strefa-przemys%C5%82owa-w-dobczycach.html

 
Free Joomla Templates