JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest wtorek, 16 października 2019 r. 288 dzień roku
Modernizacja bazy dydaktycznej Drukuj Email
05.10.2010.

Z dniem 31.12.2010 roku zakończono realizację Projektu pn. Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego MRPO.01.01.02-12-462/09, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

 

Ostatecznie wartość projektu wyniosła:
3 490 700,65 zł

W tym dofinansowanie (70%):
2 433 651,39 zł

Wkład własny (30%):
1 057 049,26 zł

Beneficjentem projektu był Powiat Myślenicki, natomiast realizatorami projektu 6 szkół ponadgimnazjalnych, tj.:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
 2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
 3. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach.
 4. Zespół Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego.
 5. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach.
 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

 

Opis projektu:
Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Myślenickim. Inwestycja dotyczyła rozbudowy bazy dydaktycznej 6 w/w szkół Ponadgimnazjalnych.

W placówkach tych powstały specjalistyczne pracownie wyposażone w wysokiej jakości urządzenia i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu wyposażono następujące pracownie dydaktyczne:

 1. Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Lubień. W ramach projektu w pracowni stworzonych zostanie 10 stanowisk dydaktycznych oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie.
 2. Adaptacja pracowni gastronomicznej oraz modernizacja kuchni w związku z modyfikacją programu nauczania i zaleceniami powizytacyjnymi w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego oraz wyposażenia pracowni.
 3. Wyposażenie pracowni dydaktycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz systemy informatyczne a także wdrożenie systemu e-learning w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.
 4. Rozbudowa i doposażenie warsztatu w urządzenia diagnostyczno-naprawcze dla zwodów mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych Dobczyce.
 5. Stworzenie stanowisk laboratoryjnych w pracowni mechatronicznej oraz zakup niezbędnego sprzętu w Zespole Szkół w Dobczycach.
 6. Wyposażenie działu prób maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działu elektroniki i mechaniki samochodowej w Zespole Szkół w Dobczycach.
 7. Stworzenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dobczycach poprzez zakup serwera z oprogramowaniem.
 8. Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach w niezbędny sprzęt i stanowiska dydaktyczne.
 9. Zakup maszyn do obróbki konwencjonalnej i CNC w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach.
 10. Wyposażenie pracowni pomiarów i obróbki CNC dla technika mechanika - specjalność obrabiarki sterowane numerycznie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
 11. Wyposażenie pracowni hotelarskiej (części recepcyjnej i jednostki mieszkalnej) dla technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
 12. Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej da mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
 13. Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Monte Casino w Lubniu w niezbędny sprzęt kuchenny oraz oprogramowanie komputerowe.
 14. Wyposażenie pracowni gastronomicznej i informatycznej w Zespole Szkół w Myślenicach.
 15. Utworzenie stanowiska obróbki skrawaniem i stanowiska diagnostyki pojazdowej w Zespole Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach.
 16. Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Dobczycach.
 17. Wyposażenie pracowni obróbki konwencjonalnej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.

 

Łączna wartość zrealizowanych w ramach projektu zadań dla poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych, przedstawia się następująco:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu - 194 931,98 zł.
 2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach - 241 570,28 zł.
 3. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach - 383 948,12 zł.
 4. Zespół Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego - 420 393,54 zł.
 5. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach - 1 461 414,96 zł.
 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach - 788 441,77 zł.

 

Rodzaje zakupywanych sprzętów:

 • pomoce dydaktyczne (m.in. stanowisko robotyki, stanowisko hydrauliki i elektrohydrauliki, stanowisko pneumatyki i elektropneumatyki, układy zapłonowe pojazdu, system sterowania silnikiem Diesel'a typu "Common Rail", stanowisko demonstracyjne - system zintegrowany, zestaw klimatyzacji Climatronic, zestaw edukacyjny Sensoryka systemów pojazdowych),
 • sprzęt AGD, sprzęt RTV, komputery, oprogramowanie, meble,
 • tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, spawarki, obrabiarka 5-cio osiowa CNC, podnośniki samochodowe,
 • sprzęt kontrolno - pomiarowy (m.in. komputer diagnostyczny, przyrząd do pomiaru i regulacji geometrii kół samochodowych, stół diagnostyczny do badania osprzętu elektrycznego silników, oscyloskopy, mierniki, programatory, multimetry, tachometr, projektor pomiarowy, mikroskop pomiarowy, maszyna współrzędnościowa).

 

Efekty:

 • W wyniku realizacji projektu zakupiono 115 szt. sprzętu, w tym komputerowego pod e-learning. Przewiduje się, iż po zakończeniu projektu z nowoutworzonej bazy dydaktycznej skorzysta 3200 osób.
 • Nowoczesna baza w zakresie obróbki, pomiarów, diagnostyki i naprawy pojazdów, usług gastronomiczno-hotelarskich oraz e-lerningu, przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.
 • Absolwenci szkół zetkną się z nowoczesnymi urządzeniami i aparaturą, nauczą się ich obsługi co wyeliminuje etap przyuczania do obsługi takich maszyn w przyszłym miejscu pracy.
 • Powstała w ten sposób baza pozwoli również na prowadzenie kursów doskonalących, kwalifikacyjnych, przekwalifikowanie się, a tym samym umożliwi łatwiejsze poruszanie się po wymagającym rynku pracy.
 • Nowoczesna infrastruktura wymusi na kadrze dydaktycznej nowe umiejętności, wpłynie na rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności dostosowanych do wymogów nowoczesnego kształcenia.
 • Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna, zatem korzystać z niej będą mogli również mieszkańcy powiatu.
 • Inwestycja w dłuższej perspektywie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności regionu dla inwestorów przemysłowych ze względu na rozwój i podniesienie jakości bazy pracowniczej oraz dzięki wykwalifikowaniu uczniów w zawodach mających ogromne znaczenie dla przemysłu regionu. Nastąpi również wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu gospodarczym oraz w rozwoju przedsiębiorczości, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

 

PLIKI DO POBRANIA:
Prezentacja pt: Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego (plik MS PowerPoint)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates