JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 21 czerwca 2018 r. 172 dzień roku
Aktualności arrow Zobacz arrow Coraz więcej funduszy pozyskanych przez Powiat
Coraz więcej funduszy pozyskanych przez Powiat Drukuj Email
28.04.2010.

Powiat Myślenicki z roku na rok pozyskuje coraz więcej środków zewnętrznych na realizację różnego rodzaju zadań, m.in. drogowych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz z zakresu pomocy społecznej i wsparcia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

W roku 2009 pozyskano do budżetu Powiatu środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych w łącznej wysokości ponad 11 mln zł, z czego 8,6 mln przeznaczono na modernizację dróg w powiecie.

W ramach projektów inwestycyjnych dokonano modernizacji drogi na trasie Myślenice - Wiśniowa (w Lipniku), w gminie Raciechowice w Czasławiu, w gminie Wiśniowa w Glichowie, przebudowano most w gminie Pcim na drodze Stróża - Zarabie. Pozostałe zadania to budowa chodników w ramach inicjatyw samorządowych, (tj. realizacji zadań powiatu wspólnie z gminami) m.in. w Sułkowicach, w Myślenicach, Borzęcie, Bysinie, Jasienicy, Trzemeśni, Jasienicy, Pcimiu, Sieprawiu. Środki zostały także przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, głownie w gminie: Myślenice, Dobczyce, Raciechowice. Wydano na ten cel kwotę prawie 1,8 mln, w tym: pozyskaną z budżetu Państwa kwotę 1mln zł oraz 100 tys. od zaprzyjaźnionego Powiatu Bełchatowskiego.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na inwestycje w szkołach Powiatu oraz na realizację programów zdrowotnych. Jedną z ważniejszych inwestycji była budowa hali sportowej przy ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach. Łączny koszt tej inwestycji to 3 336 334,00 złotych, z czego 2 254 910,00 złotych pochodziło ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powiat pozyskał również środki na realizację Projektu "Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie powiatu myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia" we wszystkich gminach powiatu. Program finansowany jest przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy oraz przez Powiat Myślenicki. Wartość projektu to 1 mln 160 tys. zł, przy wkładzie własnym Powiatu w wysokości 174 tys. zł (tj. 15 % wartości projektu). Projekt będzie trwał do pierwszego kwartału 2011 roku i obejmie grupę docelową około 13 tysięcy dzieci i młodzieży. W ramach Projektu realizowanych jest pięć programów: Program profilaktyki próchnicy, obejmujący dzieci 11 -12 lat, Program profilaktyki wad postawy, skierowany do dzieci 7-12 lat, Program profilaktyki otyłości, obejmujący grupę dzieci 7- 8- letnich, Program profilaktyki i radzenia sobie ze stresem, skierowany do uczniów w wieku 16 -18 lat oraz Program profilaktyki raka piersi, adresowany do dziewcząt 18-letnich.

W tym roku Powiat pozyskał dotychczas kwotę ponad 18 mln złotych. Środki zostaną przeznaczone na różne zadania: drogowe, oświatowe, zdrowotne.

W ramach zadań drogowych niecałe 4 mln złotych z MRPO przeznaczonych zostanie na modernizację drogi Tokarnia - Pcim - Jordanów. Na realizację zadania "Poprawa powiązań komunikacyjnych zachodniej części powiatu myślenickiego z siecią dróg regionalnych poprzez przebudowę drogi nr K1935" z przeznaczeniem na remont nawierzchni i budowę chodników w miejscowa Bysina i Jasienica w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Ogółem wartość robót: to 2 524 469,45 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50%.

W zakresie pomocy społecznej na przebudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni pozyskano ponad 2,3 mln złotych, a także pond 332 tys. złotych z POKL na Projekt "Fenix na skrzydłach aktywności".

Powiat Myślenicki otrzymał także dofinansowanie na realizację Projektu: "Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego" w wysokości 2 522 174,31 PLN

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 603 106,16 PLN. Wkład własny Powiatu to: 1 080 931,85 PLN. Projekt polega na rozbudowie infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Myślenickim. Inwestycja dotyczy rozbudowy bazy dydaktycznej sześciu szkół ponadgimnazjanych: Zespolu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach, Zespołu Szkół w Dobczycach im. Witolda Wyspiańskiego, Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach. W tych szkołach w ramach projektu powstaną specjalistyczne pracownie wyposażone w wysokiej jakości urządzenia i pomoce dydaktyczne. Pozwoli to na stworzenie realnej bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie kompetencji zawodowych. Projekt zakłada wyposażenie 12 pracowni w 6 zespołach szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku realizacji projektu zakupionych zostanie 116 sztuk sprzętu, w tym również sprzętu komputerowego.

Jest to już kolejny program, na który Powiat Myślenicki uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki niemu baza dydaktyczna naszych szkół ponadgimnazjalnych zostanie zmodernizowana i unowocześniona - podkreślił starosta Józef Tomal.

Powiat przystąpił także do Projektu "Nasza Wiedza - Nasza Szansą na Przyszłość" realizowanego w partnerstwie z Powiatem Suskim oraz Liderem projektu, którym jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w zakresie podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Całkowita wartość projektu: 658 120,80 zł, dofinansowanie dla Powiatu Myślenickiego to : 50 532,50 zł.

Powiat przystąpił także do realizacji wieloletniego projektu systemowego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" , realizowanego przez Województwo Małopolskie. Budżet tego projektu wynosi 140 mln zł, a jego realizacja ma potrwać do roku 2014. Budżet projektu dotyczący naszego Powiatu to niecałe 7,5 mln zł, z czego 6,3 mln to dofinansowanie w ramach Programu POKL., pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Powiatu. Jego celem jest zmodernizowanie szkolnictwa zawodowego, pod kątem potrzeb rynku pracy, tak, aby pracodawcy mieli korzyść w postaci wykształconej kadry specjalistów z danej branży, a młodzi ludzie nie przeżywali kłopotów ze znalezieniem pracy. Projekt będzie realizowany w sześciu szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu m.in. poprzez wdrożenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, współpracę szkół z pracodawcami oraz udział młodzieży w różnych kursach i szkoleniach.

Powiat pozyskał w tym roku także środki na programy zdrowotne.

Chodzi o Projekt Szkoła Młodych Ratowników, realizowany na terenie Gminy Myślenice przez Powiat Myślenicki w ramach działania 9.5 POKL . Łączna wartość projektu to 49.995 zł. Projekt Szkoła Młodych Ratowników jest skierowany do uczniów z czterech gimnazjów na terenie Gminy Myślenice tj. Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach, Gimnazjum Nr 3 w Myślenicach, Gimnazjum w Bysinie oraz Gimnazjum w Jaworniku. W tym Powiat złożył kolejne programy w tym zakresie, tak aby objąć nim większość gimnazjów w powiecie. Projekty przeszły pozytywnie analizę formalną. Pozyskano także środki na projekt "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu myślenickiego i turystów poprzez wymianę zużytych ambulansów". W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska Powiat Myślenicki pozyskał środki, za które zostaną zakupione dwie karetki wraz z wyposażeniem na łączną kwotę 600 tys. zł ( w tym wkład własny Powiatu wynosi 90 tys. ) .

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach pozyskał środki na realizację dwóch przedsięwzięć: na projekt " Klucz do kariery" realizowanego w ramach POKL w zakresie poprawy zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Całkowita wartość projektu: 5 087 360 zł, w tym dofinansowanie wynosi: 4 524 119,40 zł, a także na projekt "JOB" - Jakościowa Obsługa Bezrobotnych" na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (wartość projektu : 278 614,08 zł).

Powiat Myślenicki przystąpił także do programu: ,,ISO dla obszarów metropolitalnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, w zakresie wzmocnienia potencjału administracji samorządowej i modernizacji zarządzania w administracji samorządowej. Projekt ,,ISO dla obszarów metropolitalnych", jest realizowany wspólnie ze Związkiem Powiatów Polski oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

Ubiegły rok uważam za bardzo udany ze względu na wielkość środków pozyskanych na inwestycje i zadania szczególnie ważne dla mieszkańców. Chodzi o programy drogowe, zdrowotne i oświatowe. To ważne w kontekście kryzysu gospodarczego i znacznie mniejszych wpływów do budżetu powiatu z podatku PIT. Bieżący rok zapowiada się jeszcze lepiej i już wiemy, że tych środków w tym budżecie będzie więcej. Nie mniej skala potrzeb jest ogromna i zapewne szybko nie rozwiążemy wszystkich problemów. Ważne, że np. w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na wszystkie programy, z których Powiat mógł skorzystać - podkreślił starosta Józef Tomal.

Oprac. Halina Kustosz - Miśko

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates