JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest środa, 18 września 2019 r. 261 dzień roku
Aktualności arrow Zobacz arrow Pracowita sesja powiatu
Pracowita sesja powiatu Drukuj Email
30.06.2009.
Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerwca pod przewodnictwem Henryka Migacza, radni  po wnikliwych i merytorycznych dyskusjach w komisjach podjęli większością głosów 18 uchwał. Dotyczyły one m.in.

 

 • Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Myślenicach za rok 2008. Rok 2008 był drugim z kolei od 1999 w którym szpital odnotował zysk. Jest on spowodowany w dużej mierze przez umorzenie w ramach umowy restrukturyzacyjnej. Zysk wynikający z rachunku zysków i strat w wysokości 3337008 zł( zysk netto) postanowiono przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, a stratę wynikającą z korekty podstawowego w wysokości 560497 zł(strata netto) pokryć zyskami z lat następnych.
 • Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009.
 • Zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego powiatu myślenickiego sporządzonego na 31 grudnia 2008.
 • Udzielenia przez powiat gminie Pcim pomocy finansowej w kwocie 200 tys. zł na dofinansowanie chodnika bitumicznego w Pcimiu. Całkowita wartość zadania wynosi 400 tys. zł, pozostałe 50% kosztów pokrywa gmina Pcim.
 • Upoważnienia zarządu powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy na okres 3 lat począwszy od 31 sierpnia 2009 na realizację zimowego utrzymania dróg do kwoty 4mln 500 tys. zł.
 • Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości będących w użytkowaniu SPZOZ i wynajęcie lokalu mieszkalnego oraz zawarcie umów dzierżawy w budynku nr 2 ZSZiO w Sułkowicach.
 • W związku z likwidacją od 1 października Informatycznego Centrum Edukacyjnego i przejęcia jego zadań i nazwy na Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
 • Powołania na delegata powiatu myślenickiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wicestarostę Krzysztofa Halka.
 • Przystąpienia do programu oraz zawarcia umowy w celu przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla powiatu myślenickiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szacunkowe koszty realizacji programu określa się do kwoty 2mln920 tys. zł, z czego planowany udział powiatu wynosi 1mln 300tys. zł, a udział partnerów projektu- wszystkich gmin naszego powiatu wyniesie 1mln 620tys. zł.
 • Wprowadzono zmiany w składach osobowych komisji rady powiatu, a w skład Rady Społecznej SPZOZ powołano radnych Roberta Murzyna i Mirosława Bryka.
 • Stosownych wyjaśnień i szczegółowych informacji udzielali radnym starosta Józef Tomal, wicestarosta Krzysztof Halek, skarbnik Maria Niżnik, sekretarz starostwa Grzegorz Chłuda, dyrektor SPZOZ Adam Styczeń, dyrektor ZDP Jerzy Grabowski, kierownik wydziału zdrowia starostwa Małgorzata Bajer i przewodniczący komisji rewizyjnej rady powiatu Ryszard Leśniak. Ponadto a początku obrad wnikliwą i merytoryczną informację na temat stanu bezpieczeństwa złożył komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Sławomir Kaganek, przedstawiając również raport o działaniach przeciw powodziowych i czynnościach ratowniczych strażaków podczas intensywnych opadów deszczu i wylewów potoków w dniach 23-25 czerwca.

 

Stanisław Cichoń red. Gazety Myślenickiej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates