JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 17 października 2019 r. 290 dzień roku
Aktualności arrow PORADNIK INTERESANTA arrow Komunikacja i Transport arrow Licencja na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy lub osób
Licencja na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy lub osób Drukuj Email

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO DROGOWEGO PRZEWOZU RZECZY I OSÓB

OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. Licencje wraz z wypisami na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy i osób wydaje Starosta po sprawdzeniu stosownych dokumentów.
Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni. Postępowanie kończy się wydaniem licencji i wypisów na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy bądź osób.

KOGO DOTYCZY :

Osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego rzeczy pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony lub osób (z wyjątkiem TAXI) a mających siedzibę przedsiębiorstwa na terenie powiatu myślenickiego oraz posiadających certyfikat kompetencji zawodowych.

WYMAGANE DOKUMENTY :

Do wniosku należy dołączyć:
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów na które będzie wydane zaświadczenie,
 • certyfikat kompetencji zawodowych,
 • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność, lub oświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w postaci: bilansu firmy, majątku firmy, środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń, albo gwarancji bankowych poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych lub weksli, polis w wysokości:
  • na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego - 9000 EURO
  • na każdy następny pojazd samochodowy - 5000 EURO
 • oświadczenie, że kierowcy pojazdów posiadają stosowne uprawnienia do kierowania tymi pojazdami i przewozu ładunków,
 • wykaz pojazdów zgłoszonych we wniosku zawierający: numer rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą.
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem, którego przedsiębiorca nie jest właścicielem
FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :

Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications
Oświadczenie Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications
Wykaz pojazdów samochodowych zgłaszanych do przewozu w krajowym transporcie drogowym Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications
Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications


OPŁATY :

Licencje wydaje się za opłatą w/g załącznika OPŁATY (Dz.U. z2004r. Nr. 159 poz.1664

Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodem niebędącym taksówką:
Okres ważności licencji w latach:
 • 2 - 15 -> 700 zł
 • 15 - 30 -> 800 zł
 • 30 - 50 -> 900 zł
Za każdy pojazd zgłoszony do licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty podstawowej za licencję, a za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty podstawowej.

Opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy:
 • 2 - 15 -> 800 zł
 • 15 - 30 -> 900 zł
 • 30 - 50 -> 1000 zł
Za każdy pojazd zgłoszony do licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty podstawowej za licencję, a za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty podstawowej.

U W A G A ! ! !
Za zmianę pojazdu, dołożenie kolejnego pojazdu do licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % wartości opłaty podstawowej za licencję.

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32 - 400 Myślenice

Pokój nr 11
Poniedziałek 8.30 - 16.30
Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00
Telefon: 12 2744 500
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:
Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Reja 13
32 -400 Myślenice.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego -nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 35.

PODSTAWA PRAWNA :

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY :

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 127-140

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

Licencja wydawana jest po sprawdzeniu złożonych dokumentów.
Jeżeli są niejasno sformułowane lub niekompletne wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates