JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest wtorek, 15 października 2019 r. 288 dzień roku
Aktualności arrow PORADNIK INTERESANTA arrow Komunikacja i Transport arrow Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Drukuj Email


STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32 - 400 Myślenice ul. Reja 13
telefon: 12 2749 740
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.myslenicki.pl

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. Działalność OSK podlega wpisowi do ewidencji działalności regulowanej. Zaświadczenie na prowadzenie OSK wydaje Starosta po sprawdzeniu stosownych dokumentów. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie siedmiu dni. Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia na prowadzenie OSK.

KOGO DOTYCZY :

Osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, mających siedzibę na terenie powiatu myślenickiego.

WYMAGANE DOKUMENTY :

Do wniosku należy dołączyć:
 • dokumenty określające statut prawny jednostki (osoba prawna, fizyczna) oraz spełnienie wymogów, zawartych we wniosku (np. dowody własności obiektów, placu, pojazdów, dokumenty kwalifikacyjne instruktorów);
 • zaświadczenie z krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność, za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych poniżej w załączniku.
Pliki do pobrania : .doc .pdf .odt
Wymagania szczegółowe Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :


Formularz / wniosek : .doc .pdf .odt
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Microsoft Word Adobe Reader Open Document Format for Office Applications


OPŁATY :

Za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców pobiera się opłatę w wysokości
 • 500 zł - za dokonanie wpisu do rejestru;
 • 500 zł - od zmiany wpisu do rejestru.
płatną:
 • Na rachunek bankowy UMiG Myślenice
  Bank Spółdzielczy w Wielczce oddział Myślenice
 • w kasie UMiG Myślenice

  Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 poz.1635)

Informacje adresowe, oraz rachunki bankoweOSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32 - 400 Myślenice

Pokój nr 11
Poniedziałek 8.30 - 16.30
Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00
Telefon: 12 2744 500
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Kierownik Wydziału: Tomasz Bombol
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:
Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Myślenicach
ul. Reja 13
32 -400 Myślenice.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Organ obowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, jeśli wniosek jest niekompletny organ wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia – takim wypadku termin o którym mowa w zdaniu pierwszym biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis Ustawa z dnia 02 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej(DZ.U z2004r. Nr. 173 poz. 1807 z późn.zm.) art. 67 ust.1,2.

PODSTAWA PRAWNA :

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz .U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłat za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 31).

TRYB ODWOŁAWCZY :

Odmowa wydania zaświadczenia bądź, wydanie zaświadczenia o treści innej niż żądana, przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 219

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

brak

* Darmowe programy do sciągnięcia przy pomocy których można otworzyć formularze / wnioski :

http://www.openoffice.pl/ http://www.microsoft.com/ http://www.adobe.com/


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free Joomla Templates