JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 17 października 2019 r. 290 dzień roku
Aktualności arrow PORADNIK INTERESANTA arrow Leśnictwo i Ochrona Środowiska
Leśnictwo i Ochrona Środowiska
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy
Wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach
Rejestracja gatunków zwierząt chronionych na podstawie Konwencji waszyngtońskiej -CITES-
Zlecania wykonywania nadzoru nad lasami i prowadzenie spraw związanych z kontrolą prawidłowości jego wykonania
Wydawanie zezwoleń na zmianę użytku leśnego na rolny
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów
Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
Wydawanie zezwolenia na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji
Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Wydawanie zezwolenia na transport odpadów
Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na regulacje cieków wodnych
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin
Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych
Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną
Wykonanie na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych, gdy organizmy szkodliwe wystąpią w stopniu zagrażającym trwałości lasu
Wydawanie decyzji o utworzeniu spółki wodnej
Wydawanie decyzji o przyznaniu środków z Budżetu Państwa na finansowanie kosztów przebudowy drzewostanu spowodowanych klęskami żywiołowymi
Wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji na zalesianie gruntów rolnych ujętych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do zalesienia
Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ustalania dopuszczalnego hałasu przenikającego do środowiska,
Dopuszczalna emisja substancji lub energii zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza tj. gazów lub pyłów, pól elektromagnetycznych
Ustalenie linii brzegu dla wód żeglownych, wód wewnętrznych oraz dla pozostałych wód
Sprawowanie nadzoru i kontroli na działalnością spółek wodnych, których działalność wymaga pozwolenia wodnoprawnego
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców
Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 31 z 31
Free Joomla Templates