JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest niedziela, 24 czerwca 2018 r. 175 dzień roku
Ogłoszenia
Ogłoszenie Drukuj Email
15.06.2018.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego przez Powiat Myślenicki tj. prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Drukuj Email
06.06.2018.
Zarząd Powiatu Myślenickiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony od 1.07.2018 r. do 30.06.2023 r.
w drodze bezprzetargowej.

 
Zawiadomienie Drukuj Email
04.06.2018.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - pozwolenie zintegrowane Wawel

 
Wykaz nieruchomości przenaczonej do zbycia Drukuj Email
21.05.2018.
Starosta Myślenicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Drukuj Email
07.05.2018.

Zarząd Powiatu Myślenickiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego przeznaczonej do dzierżawy na czas określony do 31.12.2030 r. w drodze bezprzetargowej.

Czytaj całość
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Drukuj Email
27.04.2018.
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)

 S T A R O S T A   M Y Ś L E N I C K I

 zawiadamia, że na wniosek inwestora: Gminy Myślenice reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 08.03.2018 r., skorygowanego dnia 16.04.2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+472,77 - przedłużenie ul. Solidarności w Myślenicach".

Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
19.04.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji p.n.: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach, na działkach nr: 1167/3, 1175/2, 1175/3, 1182/1 1183/1, 1183/2, 1184/1, 1184/2, 1185/1, 1185/2, 1186/10, 1186/11, 1186/15 i 1186/16 w miejscowości Dobczyce.

Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
17.04.2018.
Informacja o przedłużeniu składania aplikacji na wolne stanowisko urzędnicze informatyk - administrator systemu informatycznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach
 
Ogłoszenie Drukuj Email
06.04.2018.

Dyrektor PUP w Myślenicach ogłasza nabór nr 1/2018  na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice

NAZWA WOLNEGO  STANOWISKA PRACY: informatyk – administrator systemu informatycznego
LICZBA LUB WYMIAR ETATU: 3/4 etatu lub pełny etat do uzgodnienia

Treść ogłoszenia

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 1103
MAŁE GRANTY 2018
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Powiat Myślenicki czwarty w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2017 roku!
Województwo Małopolskie
Portal Edukacyjny
Załatw sprawę w urzędzie
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej
Działania Samorządu Powiatowego - biuletyn
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach
E - usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Myślenickim
Domy Pomocy Społecznej
Wypełnij ankietę
ISO dla Obszarów Metropolitalnych
Wspieramy niepełnosprawnych
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Związek Powiatów Polskich

Projekt Norweski

Szkoła Młodych Ratowników
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
Modernizacja bazy dydaktycznej
Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej
Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K 1967 na rondo
Imprezy kulturalne i sportowe
Tytuł Honorowy
Inwestycje drogowe dofinansowane zewnętrznie
Kwalifikacja Wojskowa
Zagrożenia kryzysowe
Obowiązki korzystających ze środowiska
Budujemy Sportową Polskę
PGNiG
Małopolska Chmura Edukacyjna
zajecia_dodatkowe_zso
Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - edycja II

Polecamy

Statystyka

Użytkowników: 2
Artykułów: 4645
Adresów: 22

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości
Free Joomla Templates