JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 27 lipca 2017 r. 208 dzień roku
Ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drukuj Email
24.07.2017.

Starosta Myślenicki zgodnie z art. 10 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/, w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121/ zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2017r. na wniosek Gminy Myślenice działającej przez Jolantę Mucha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: Wykonanie napowietrznego przekroczenia w km 0+010 potoku Ze Śliwnika w miejscowości Poręba, kanałem sanitarnym PE200mm w stalowej rurze osłonowej DN350mm wraz z odcinkowym umocnieniem koryta potoku z kamienia łamanego.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drukuj Email
24.07.2017.

Starosta Myślenicki zgodnie z art. 10 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/, w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121/ zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2017r. na wniosek Gminy Myślenice działającej przez Jolantę Mucha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: Wykonanie dwunastu przekroczeń cieków w miejscowości Myślenice, realizowanych w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowań sołectwa Chełm.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Drukuj Email
24.07.2017.

Starosta Myślenicki zgodnie z art. 10 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/, w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121/ zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: Wykonanie urządzenia wodnego,

Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
20.07.2017.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn zm.),

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 18.07.2017 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę stawu rybnego w Krzyszkowicach, na działkach nr: 713/7, 713/8, 713/9, 612 i 712/3.


Czytaj całość
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Drukuj Email
19.07.2017.
Starosta Myślenicki zgodnie z art. 10 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/, w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121/ zawiadamia,
Czytaj całość
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Drukuj Email
17.07.2017.
Starosta Myślenicki zgodnie z art. 10 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/, w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121/ zawiadamia,
Czytaj całość
 
Ogłoszenie Drukuj Email
14.07.2017.
Starosta Myślenicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Drukuj Email
12.07.2017.
Starosta Myślenicki zgodnie z art. 10 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/, w związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121/ zawiadamia,
Czytaj całość
 
Ogłoszenie Drukuj Email
12.07.2017.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej w 2017 r. uczestników projektu „Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności” przez Powiat Myślenicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
 
Ogłoszenie Drukuj Email
12.07.2017.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej w 2017 r. uczestników projektu „Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu Fenix II – Na Skrzydłach Aktywności” przez Powiat Myślenicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny złożonych ofert
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 1041
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Powiat Myślenicki czwarty w Polsce w Rankingu Powiatów!
Województwo Małopolskie
Portal Edukacyjny
Załatw sprawę w urzędzie
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej
Działania Samorządu Powiatowego - biuletyn
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach
E - usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Myślenickim
Domy Pomocy Społecznej
Wypełnij ankietę
ISO dla Obszarów Metropolitalnych
Wspieramy niepełnosprawnych
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Związek Powiatów Polskich

Projekt Norweski

Szkoła Młodych Ratowników
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
Modernizacja bazy dydaktycznej
Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej
Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K 1967 na rondo
Imprezy kulturalne i sportowe
Tytuł Honorowy
Inwestycje drogowe dofinansowane zewnętrznie
Kwalifikacja Wojskowa
Zagrożenia kryzysowe
Obowiązki korzystających ze środowiska
Budujemy Sportową Polskę
PGNiG
Małopolska Chmura Edukacyjna
zajecia_dodatkowe_zso

Polecamy

Statystyka

Użytkowników: 2
Artykułów: 4352
Adresów: 22

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości
Free Joomla Templates