JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. 351 dzień roku
Ogłoszenia
Ogłoszenie Drukuj Email
23.11.2018.
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego w 2019 r.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
16.11.2018.
Zarząd Powiatu Myślenickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Myślenickim w 2019 r.
 
Ogłoszenie - szczepienie lisów Drukuj Email
13.11.2018.
Treść ogłoszenia
 
Informacja Drukuj Email
17.10.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację,

Czytaj całość
 
Obwieszczenie Drukuj Email
12.10.2018.
 
Zawiadomienie Drukuj Email
05.10.2018.

Podajemy do wiadomości publicznej, iż Starostwo Powiatowe w Myślenicach, na wniosek likwidatora, prowadzi działania zmierzające do wykreślenia Klubu Sportowego Krzemień w Jasienicy, 32-400 Myślenice, Jasienica 82, z ewidencji prowadzonej przez Starostę Myślenickiego.

 
Informacja Drukuj Email
28.09.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację ,

że w dniu 25.09.2018 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowa drogi powiatowej nr K1977 od km 0+994,07 do km 1+335,45 wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 01016708 na działkach nr 1138/1, 1138/2 i 1139/15 w Myślenicach obręb 3 oraz na działkach nr 1/6, 163 i 432 w Myślenicach, obręb 4 w ramach zadania "poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa - Osieczany - Rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi" dla inwestora Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
20.09.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości i n f o r m a c j ę ,

że w dniu 2018-09-17 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji:

budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłączy i niezbędnej infrastruktury, sołectwo Chełm i Poręba Gmina Myślenice, na działkach nr:

Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
14.09.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości i n f o r m a c j ę ,

że w dniu 2018-09-12 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków wraz z instalacją elektryczną, dojazdem do przepompowni, ogrodzeniem terenu wokół przepompowni i jego utwardzeniem oraz budowa sieci wodociągowej z hydrantem w miejscowości Dziekanowice, w ramach inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach”, na działkach nr:
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 1122
Wybory Samorządowe 2018
MAŁE GRANTY 2018
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Powiat Myślenicki czwarty w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2017 roku!
Województwo Małopolskie
Portal Edukacyjny
Załatw sprawę w urzędzie
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej
Działania Samorządu Powiatowego - biuletyn
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach
E - usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Myślenickim
Domy Pomocy Społecznej
Wypełnij ankietę
ISO dla Obszarów Metropolitalnych
Wspieramy niepełnosprawnych
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Związek Powiatów Polskich

Projekt Norweski

Szkoła Młodych Ratowników
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
Modernizacja bazy dydaktycznej
Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej
Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K 1967 na rondo
Imprezy kulturalne i sportowe
Tytuł Honorowy
Inwestycje drogowe dofinansowane zewnętrznie
Kwalifikacja Wojskowa
Zagrożenia kryzysowe
Obowiązki korzystających ze środowiska
Budujemy Sportową Polskę
PGNiG
Małopolska Chmura Edukacyjna
zajecia_dodatkowe_zso
Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - edycja II
Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - edycja III

Polecamy

Statystyka

Użytkowników: 2
Artykułów: 4795
Adresów: 22

Gościmy

Free Joomla Templates