JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest sobota, 16 lutego 2019 r. 47 dzień roku
Ogłoszenia
Informacja Drukuj Email
10.01.2019.
Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 28.12.2018 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji p.n.: budowa zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych i komory zasuw z instalacją wewnętrzną elektryczną zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą wewnętrzny układ komunikacyjny, na działkach numer 1175/2 i 1175/3 w miejscowości Dobczyce, w ramach zadania: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach, na działkach nr: 1167/3, 1175/2, 1175/3, 1182/1 1183/1, 1183/2, 1184/1, 1184/2, 1185/1, 1185/2, 1186/10, 1186/11, 1186/15 i 1186/16 w miejscowości Dobczyce".
Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
10.01.2019.

Starosta Myślenicki informuje, że wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 i zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniach od 9.01.2019r. do 30.01.2019r.

Wykaz dotyczy udziału Skarbu Państwa wynoszącego 7/48 cz. we współwłasności nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 3 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 725/7.

 
Informacja Drukuj Email
10.01.2019.

Starosta Myślenicki informuje, że wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 i zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniach od 9.01.2019r. do 30.01.2019r.

Wykaz dotyczy udziału Skarbu Państwa wynoszącego 7/48 cz. we współwłasności nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 3 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 725/5 i 725/6.

 
Obwieszczenie Drukuj Email
24.12.2018.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Sułkowice
 
Obwieszczenie Drukuj Email
24.12.2018.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Pcim
 
Zawiadomienie o likwidacji klubu Drukuj Email
18.12.2018.
Treść zawiadomienia
 
Ogłoszenie Drukuj Email
12.12.2018.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i użyczenia
 
Ogłoszenie Drukuj Email
23.11.2018.
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego w 2019 r.
 
Ogłoszenie Drukuj Email
16.11.2018.
Zarząd Powiatu Myślenickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Myślenickim w 2019 r.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 1129

Polecamy

Statystyka

Użytkowników: 3
Artykułów: 4852
Adresów: 22

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
Free Joomla Templates