JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest czwartek, 25 kwietnia 2019 r. 115 dzień roku
Ogłoszenia
Informacja Drukuj Email
24.04.2019.
Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.04.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę:
Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
02.04.2019.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki  podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 29.03.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi powiatowej nr K1977 od km 4+713,00 do km 4+960,00 wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000181 do klasy obciążenia obiektów mostowych "B" na działkach nr 1949/3 i 1949/4 w Myślenicach obręb 1 oraz na działce nr 1/6 w Myślenicach obręb 4 w ramach zadania "poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa - Osieczany - Rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi" dla inwestora Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.

 

Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
01.04.2019.
Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.03.2019 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej relacji Winiary-Rudnik nr 540113K km0+014,00-km0+294,00 wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej (etap II) na działkach nr 124/2 i 195 w miejscowości Rudnik, gmina Dobczyce dla inwestora Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce. 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32, w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
11.03.2019.

Zarząd Powiatu Myślenickiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą.: „Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy” realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2019 r.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
06.03.2019.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi ubezpieczenia Powiatu Myślenickiego wraz z jednostkami podległymi
Czytaj całość
 
Ogłoszenie Drukuj Email
28.02.2019.
Zarząd Powiatu Myślenickiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą.: „Program profilaktyki raka płuc” realizowanego przez Powiat Myślenicki w 2019 r.
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Drukuj Email
27.02.2019.
Treść ogłoszenia
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Drukuj Email
25.01.2019.
Treść ogłoszenia
 
Informacja Drukuj Email
10.01.2019.
Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniu 28.12.2018 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji p.n.: budowa zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych i komory zasuw z instalacją wewnętrzną elektryczną zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą wewnętrzny układ komunikacyjny, na działkach numer 1175/2 i 1175/3 w miejscowości Dobczyce, w ramach zadania: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach, na działkach nr: 1167/3, 1175/2, 1175/3, 1182/1 1183/1, 1183/2, 1184/1, 1184/2, 1185/1, 1185/2, 1186/10, 1186/11, 1186/15 i 1186/16 w miejscowości Dobczyce".
Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
10.01.2019.

Starosta Myślenicki informuje, że wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 i zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniach od 9.01.2019r. do 30.01.2019r.

Wykaz dotyczy udziału Skarbu Państwa wynoszącego 7/48 cz. we współwłasności nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 3 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 725/7.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 1136

Polecamy

Statystyka

Użytkowników: 3
Artykułów: 4918
Adresów: 22

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości
Free Joomla Templates