JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Dzisiaj jest piątek, 19 października 2018 r. 292 dzień roku
Ogłoszenia
Informacja Drukuj Email
17.10.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację,

Czytaj całość
 
Obwieszczenie Drukuj Email
12.10.2018.
 
Zawiadomienie Drukuj Email
05.10.2018.

Podajemy do wiadomości publicznej, iż Starostwo Powiatowe w Myślenicach, na wniosek likwidatora, prowadzi działania zmierzające do wykreślenia Klubu Sportowego Krzemień w Jasienicy, 32-400 Myślenice, Jasienica 82, z ewidencji prowadzonej przez Starostę Myślenickiego.

 
Informacja Drukuj Email
28.09.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację ,

że w dniu 25.09.2018 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na przebudowa drogi powiatowej nr K1977 od km 0+994,07 do km 1+335,45 wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 01016708 na działkach nr 1138/1, 1138/2 i 1139/15 w Myślenicach obręb 3 oraz na działkach nr 1/6, 163 i 432 w Myślenicach, obręb 4 w ramach zadania "poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa - Osieczany - Rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi" dla inwestora Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
20.09.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości i n f o r m a c j ę ,

że w dniu 2018-09-17 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji:

budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przyłączy i niezbędnej infrastruktury, sołectwo Chełm i Poręba Gmina Myślenice, na działkach nr:

Czytaj całość
 
Informacja Drukuj Email
14.09.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości i n f o r m a c j ę ,

że w dniu 2018-09-12 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków wraz z instalacją elektryczną, dojazdem do przepompowni, ogrodzeniem terenu wokół przepompowni i jego utwardzeniem oraz budowa sieci wodociągowej z hydrantem w miejscowości Dziekanowice, w ramach inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwiska w Dziekanowicach”, na działkach nr:
Czytaj całość
 
I N F O R M A C J A Drukuj Email
29.08.2018.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości   i n f o r m a c j ę ,

że w dniu 29.08.2018 r. została wydana zmiana decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na działkach nr:  1167/3, 1175/2, 1175/3, 1182/1, 1183/1, 1183/2, 1184/1, 1184/2, 1185/1, 1185/2, 1186/10, 1186/11, 1186/15, 1186/16 w miejscowości Dobczyce,
dla inwestora: "GMINA DOBCZYCE", Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa, Remontów i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, III piętro, pokój nr 32.

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Drukuj Email
03.08.2018.
Treść ogłoszenia
 
Zawiadomienie o likwidacji klubu Drukuj Email
31.07.2018.
Treść zawiadomienia
 
Ogłoszenie Drukuj Email
27.07.2018.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki, pod nazwą „Prowadzenie w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r. w lokalu Podmiotu, dziennego ośrodka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach oraz naborze na członków Komisji Konkursowej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 1118
Wybory Samorządowe 2018
MAŁE GRANTY 2018
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Powiat Myślenicki czwarty w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2017 roku!
Województwo Małopolskie
Portal Edukacyjny
Załatw sprawę w urzędzie
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej
Działania Samorządu Powiatowego - biuletyn
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach
E - usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Myślenickim
Domy Pomocy Społecznej
Wypełnij ankietę
ISO dla Obszarów Metropolitalnych
Wspieramy niepełnosprawnych
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Związek Powiatów Polskich

Projekt Norweski

Szkoła Młodych Ratowników
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
Modernizacja bazy dydaktycznej
Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej
Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K 1967 na rondo
Imprezy kulturalne i sportowe
Tytuł Honorowy
Inwestycje drogowe dofinansowane zewnętrznie
Kwalifikacja Wojskowa
Zagrożenia kryzysowe
Obowiązki korzystających ze środowiska
Budujemy Sportową Polskę
PGNiG
Małopolska Chmura Edukacyjna
zajecia_dodatkowe_zso
Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - edycja II
Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - edycja III

Polecamy

Statystyka

Użytkowników: 2
Artykułów: 4755
Adresów: 22

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości
Free Joomla Templates