JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Miasti i Gmina Myślenice Miasto i Gmina Dobczyce Miasto i Gmina Sułkowice Gmina Tokarnia Gmina Wiśniowa Gmina Lubień Gmina Pcim Gmina Raciechowice Gmina Siepraw Facebook - Powiat Myślenicki
Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest środa, 29 lipca 2015 r. 210 dzień roku
Aktualności
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!
ABSOLWENCI GIMNAZJÓW
ZAPRASZAMY!

Absolwenci gimnazjów, którzy do chwili obecnej nie zostali przyjęci do szkoły ponadgimnazjalnej, mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca trwa do 28 sierpnia 2015 r.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


 

Aktualności
Pozytywna ocena NIK dla Powiatu Myślenickiego PDF Drukuj Email
27.07.2015.

Pozytywna ocena NIK dla Powiatu Myślenickiego za realizację wieloletniego programu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce"

Najwyższa Izba Kontroli po wielomiesięcznej kontroli oceniła pozytywnie realizację programu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" w powiecie myślenickim w latach 2010-2014. Wskazano, że projekt został zrealizowany efektywnie i skutecznie. NIK w wystąpieniu pokontrolnym stwierdziła, że Powiat Myślenicki prawidłowo przygotował się do realizacji projektu. Wzięły w nim udział wszystkie technika i zasadnicze szkoły zawodowe, dla których Powiat był organem prowadzącym. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zajęcia zostały dostosowane do branż i zawodów, w których kształciły szkoły zawodowe. Przyjęte do realizacji zadania były zgodne z zainteresowaniami uczniów i potrzebami rynku pracy. W okresie realizacji projektu w 6 zespołach wprowadzono 17 nowych kierunków kształcenia. W ramach programów rozwojowych szkół zorganizowano i przeprowadzono takie zadania jak kursy kwalifikacyjne, zajęcia z doradztwa zawodowego, staże-wizyty zawodoznawcze, w których wzięło udział 7 334 uczestników.  Dla 6 zespołów zakupiono nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny.

Czytaj całość
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
27.07.2015.
Starosta Myślenicki informuje, że wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13  w dniach od  27.07.2015r. do 17.08.2015r.
Wykaz dotyczy nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezowa, jednostka ewid. Dobczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 267/3 o pow. 0.0013 ha, 267/7 o pow. 0.02 ha.

 
Uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach PDF Drukuj Email
24.07.2015.

Dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach tegoroczne obchody Święta Policji mają charakter szczególnie uroczysty. Rada Powiatu Myślenickiego w uznaniu działań podejmowanych przez myślenicką Policję na rzecz utrzymania wysokich standardów porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu podjęła uchwałę o ufundowaniu sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach.

23 lipca 2015 r. - w przeddzień Święta Policji - na płycie myślenickiego Rynku odbyła się podniosła uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach.

Czytaj całość
 
Wakacyjne inwestycje w szkołach prowadzonych przez Powiat Myślenicki PDF Drukuj Email
24.07.2015.
Okres wakacyjny daje możliwość przeprowadzenia w szkołach różnego rodzaju prac remontowo-budowlanych. Aktualnie w szkołach ponadgimnazjalnych - dla których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki - prowadzone są remonty i inwestycje, które zwiększają konkurencyjność naszych szkół w regionie oraz podnoszą standard kształcenia. Prace remontowe i modernizacje finansowane są ze środków budżetowych szkół - przekazanych przez Powiat Myślenicki.
Czytaj całość
 
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego PDF Drukuj Email
24.07.2015.
Na podstawie art. 10, 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267/, art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469/, oraz art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 późn. zm./ zawiadamia się,
Czytaj całość
 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
23.07.2015.

Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. poz. 267 z 27.02.2013 r. z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.)

S T A R O S T A M Y Ś L E N I C K I

zawiadamia, że na wniosek inwestora: Gminy Myślenice reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa i budowa drogi gminnej dla obsługi komunikacyjnej terenów usługowych w m. Głogoczów gm. Myślenice” w ramach zadania: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice ".

Czytaj całość
 
Przebudowa istniejącego mostu i budowa nowego mostu na potoku Bysinka w Myślenicach PDF Drukuj Email
23.07.2015.
Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych realizowanych aktualnie przez Powiat Myślenicki jest przebudowa przejścia drogowego przez potok Bysinka w Myślenicach w ciągu drogi powiatowej nr K1935 – ul. Słowackiego, polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu. Inwestycja realizowana jest ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i środków Powiatu Myślenickiego. Ogólna wartość robót wynosi: 1 277 278,69 zł brutto, w tym: z uzyskanego dofinansowania: 638 639,00 zł brutto, z udziału własnego: 638 639,69 zł brutto. Planowany termin realizacji inwestycji - do 30 września 2015r.
Czytaj całość
 
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji PDF Drukuj Email
22.07.2015.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 27 lipca 2015 roku /poniedziałek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Czytaj całość
 
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów PDF Drukuj Email
22.07.2015.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 2108
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Laureat rankingu Powiatów za 2014 rok
Powiat Myślenicki wyróżniony Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych
Portal Edukacyjny
Załatw sprawę w urzędzie
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej
Działania Samorządu Powiatowego w 2013 roku
Domy Pomocy Społecznej
Powiatowy Konkurs Papieski pt.
Wypełnij ankietę
ISO dla Obszarów Metropolitalnych
Wspieramy niepełnosprawnych
Prometeusz - Nadzieja - Pomoc - Zmiana
Związek Powiatów Polskich
Projekt Norweski

Szkoła Młodych Ratowników
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
Modernizacja bazy dydaktycznej
Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce
E-powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim
Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej
Poprawa płynności ruchu w centrum Myślenic poprzez przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych K 1935 i K 1967 na rondo
Imprezy kulturalne i sportowe
Tytuł Honorowy
Inwestycje drogowe dofinansowane zewnętrznie
Kwalifikacja Wojskowa
Zagrożenia kryzysowe
Obowiązki korzystających ze środowiska
Budujemy Sportową Polskę
PGNiG
Małopolska Chmura Edukacyjna

Polecamy

Statystyka

Użytkowników: 2
Artykułów: 3665
Adresów: 22

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości
Free Joomla Templates