Badanie użytkowników portalu E-POWIAT


 

Ankieta
dotycząca ewaluacji trwałości projektu „E – powiat, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, wsparciem dla administracji publicznej w powiecie myślenickim”
MRPO.01.02.00 – 12 -055/10


Ankieta składa się z 7 pytań